Je stijgt niet tot het niveau van je doelen. Je landt op het niveau van je methodes.

Sep 16, 2020
Frieda Janssens

Over het algemeen gaan we ervan uit dat het stellen van doelen een garantie is om te bereiken wat we willen. Zeker als we die doelen SMART maken: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden.

Vele ondernemers stellen doelen voor de cijfers die ze willen halen, voor de expansie die ze willen realiseren, om de organisatie als een geoliede machine te laten draaien, om hun teams zelf beslissingen te laten nemen, enz.

Wanneer het doel niet bereikt wordt, dan is dat een mislukking. Als het wel lukt, dan is de pret van korte duur, want het volgende doel ligt reeds klaar. Stilstaan is achteruitgaan nietwaar… en de concurrent loert al om de hoek. Zo wordt geluk telkens uitgesteld.

Wat maakt dat doelen bereikt worden? Niet het doel op zich, wel de manier waarop je de weg aflegt. Wie het proces vertrouwt in plaats van de uitkomst, laat zichzelf toe om van elk moment te genieten. De methode kan ook aangepast worden als dat noodzakelijk blijkt te zijn. Net dat is evolutionair leiderschap: in staat zijn om effectief om te gaan met situationele uitdagingen.

Heb je ambitieuze plannen, of is recent een project niet gelopen zoals verwacht? Dan is het interessant om even stil te staan bij het proces. 

CompanyWise gidst je met een breed portfolio aan methodes én inspireert je om plezier te beleven aan een pad op niveau van je doelen. Contacteer ons.

Copyright © 2023 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy