English

De companyscan Doe de scan aan de hand van 15 vragen.

Beste klant,

Deze organisatiescan geef je inzicht in 3 belangrijke domeinen van jouw interne bedrijfsvoering;
Missie & Visie, Cultuur & Leiderschap en Stategie & Structuur
In enkele minuten bekom je je resultaten én enkele tips & tricks.

Begin de scan

Vraag 1 / 15
De Missie en Visie van onze organisatie ...
is wat ik weet dat mensen wensen en wat ik ondersteun.

Sleep het kompas naar het antwoord dat het beste past.

Het primaire belang van onze organisatie is ...
het creŽren van welvaart.
Bij het nemen van een belangrijke strategische beslissing...
wordt die zelden tot nooit gedragen door alle managers.
Tijdens een evenement waar de hele organisatie bij betrokken is, ...
netwerken medewerkers graag met andere collega's.
Als werknemers in hun job een uitdaging tegenkomen, dan ...
proberen ze dit eerst zelf op te lossen.
Zo kijken wij naar fouten:
fouten zijn er om te leren en te groeien.
Een project blijkt heel complex te zijn. Hoe wordt dit aangepakt?
De projectleden werken allen samen.
De werknemers van mijn organisatie ...
krijgen duidelijke richtlijnen wat de doelstellingen zijn en hoe ze die kunnen bereiken.
Bij de samenstelling van teams stimuleer ik als leidinggevende ...
de teamleden om hun unieke karakter en eigenschappen te tonen.
Als leidinggevende beloon ik ...
de inzet van collega's.
Taken en beslissingen in mijn organisatie...
reflecteren niet noodzakelijk de bedrijfsstrategie.
De uiteindelijke beslissingsmacht binnen een departement wordt genomen ...
na consultatie van alle belanghebbenden.
Werknemers staan rechtstreeks in contact met leidinggevenden of het hogere management:
zeer regelmatig (wekelijks/maandelijks)
Indien een werknemer een idee heeft dat de medewerking van iemand uit een ander departement vereist, dan ...
respecteren medewerkers het organigram.
Als leidinggevende besteed ik de meerderheid van mijn tijd aan ...
strategische en toekomstgerichte plannen.
Uw gegevens

* De resultaten worden bezorgd op bovenstaand e-mailadres.

Wat onze klanten zeggen

Als je een SWOT-analyse uitvoert, verzandt het snel in een top-down oefening waarbij de ene naar de andere wijst. Je kan je laten bijstaan door externe, neutrale partijen maar helaas, vaak krijg je dan zoveel informatie over je heen dat je achteraf niet weet waar te beginnen. CompanyWise beloofde ons een trapsgewijze aanpak met bijsturingsmomenten en begeleiding, aangepast volgens onze noden. Bij hun is er geen confectiepak die je aangemeten krijgt of geen duur concept dat je voorgeschoteld wordt. Door de oefeningen kwamen gaandeweg de problemen naar boven en kregen we een duidelijk beeld van de sterkten en de zwakten. Later startten we een aantal projecten op. We voeren deze zelf uit want dankzij de hulp van Sarah-Jane en Frieda van CompanyWise staat iedereen met de neus in dezelfde richting. Iedereen ondersteunt ook deze projecten. Tijdens de workshops hielden Sarah-Jane en Frieda ons diplomatisch een spiegel voor. Soms confronterend maar nooit met een negatieve respons. We wensten een evolutie van onze organisatie. Dankzij de aanpak van CompanyWise werd het geen revolutie. We geven onze projecten de tijd maar houden vast aan ons doel. We gaan voor veel problemen zelf aan de slag en verwachten niet altijd de oplossing van de hoofdzetel of het management. Het voelt bijzonder goed om je organisatie mee vorm te geven. Ik beveel CompanyWise zeker aan bij mijn relaties. We wisten waar we aan begonnen en kregen waar we op hoopten.”

Meer lezen

Een organisatie kan zo hard groeien dat het risico op ‘achterblijvers’ groot is. Extra moeilijk wordt het als je veel nieuwkomers mag verwelkomen. Hoe breng je dan de bedrijfscultuur over? En hoe houd je iedereen aan boord? CompanyWise had de oplossing. Dankzij de professionele workshops werd onze teamgeest tastbaar gemaakt en versterkt. We kregen waardevolle tools aangereikt zodat groei op alle niveaus gekoesterd werd. Ook op moeilijke momenten heeft Sarah-Jane ons deskundig begeleid zodat dit geen negatieve neerslag had op ons succes. Integendeel, het heeft onze teamspirit alleen maar versterkt. Vanaf dag één worden onze nieuwe medewerkers aangestoken om hun steentje bij te dragen aan onze missie. Ons bedrijf is op één jaar niet enkel meer dan verdubbeld in volume, omzet en winst, maar ook in ervaring, stabiliteit, bewustzijn en verbinding.

Meer lezen

We worstelden met deze vragen en zochten externe hulp om ons hierbij te begeleiden. De gerichte aanpak van CompanyWise sprong in het oog. Met uitgestippelde programma’s, persoonlijke coaching en een pak vakkundige kennis hielpen ze ons vooruit. Hun kalme aanpak ondersteunt elke deelnemer, creëert verbinding en laat iedereen in de juiste richting kijken.

Meer lezen
Dominique Verleysen
Sales Director, Chemetall
Peter Boodts
Zaakvoerder, Atmosafe
Joris Heylen
General Manager, Havi