English

Een gedragen organisatiecultuur komt te voet en gaat te paard

Stel dat veiligheid een kernwaarde is, dan gaan wij ervan uit dat het geldt voor zowel fysieke als psychologische veiligheid. Fysieke veiligheid houdt in dat we ernaar streven dat alle medewerkers dagelijks veilig thuiskomen na een dagtaak. Psychologische veiligheid is de zekerheid dat medewerkers zonder schroom hun mening kunnen uiten en feedback kunnen geven – uiteraard op een professioneel respectvolle manier, zonder dat het ooit tegen hen gebruikt wordt.

Cultuur is niet op 1,2,3 op te bouwen of te installeren ‘mits’ een credo. Net zoals vertrouwen komt cultuur te voet komt en gaat het te paard. En het kan snel verkeerd uitdraaien als cultuur en strategie niet op elkaar zijn afgestemd.

Het goede nieuws is dat je te allen tijde een culturele transformatie kan starten. Je kan die transformatie tot een goed einde brengen door vooral je eigen bewustzijn ten opzichte van het naleven van kernwaarden te verscherpen en ernaar te ageren.

Hierbij enkele grondbeginselen voor een gedragen organisatiecultuur:

Cultuurtransformatie is zoals je merkt iets van lange duur en voor de volhouders. Eens over van gedachten wisselen bij een koffie of thee? Contacteer ons!

Terug naar overzicht