Bedrijfscultuur

Bij verandering of change management bepaalt de bedrijfscultuur het succes.

De bedrijfscultuur is een belangrijk richtinggevend kader waarbinnen je medewerkers functioneren.  Wil je veranderingen doorvoeren dan houd je rekening met je bedrijfscultuur want deze biedt de medewerkers een houvast.

Tenminste als die cultuur goed zit. De sfeer en openheid stimuleert of remt de evolutie van je organisatie. 

Test of jouw bedrijfscultuur een stimulerend effect heeft op je medewerkers? 


DE ZEVEN DIMENSIES VAN EEN BEDRIJFSCULTUUR

In de cultuur van een organisatie kan je verschillende types of dimensies onderscheiden.

De verschillen situeren zich op vlak van:

  • Duidelijkheid van doelstellingen
  • De beslissingskracht en vlotheid in besluitvorming
  • Ruimte voor initiatief en zelfontplooiing
  • Evaluatiecriteria en prestatiegerichtheid
  • Dynamiek en flexibiliteit van medewerkers
  • Beloningsvormen
  • Personeelsbeleid en -ontwikkeling

Uiteindelijk resulteert dit in de effectiviteit van de organisatie. 

BRENG DE CULTUUR IN KAART

Je weet vaak zeer snel of de sfeer binnen een organisatie goed of slecht zit. Maar waarin zit dat verschil precies. Dat is heel wat moeilijker.  

CompanyWise werkt met de Cultural Transformation Tools van Barrett. Als Certified CTT Consultants faciliteren we je door de transformatie. Dit doen we door de cultuur te meten met een online assessment tool. Het resultaat: 

  • Je krijgt een beeld van wat de medewerkers belangrijk vinden.
  • Het vaststellen van de huidige cultuur
  • Je hoort wat de medewerkers nodig hebben om een sterke cultuur te creëren. 

VERANDER JE BEDRIJFSCULTUUR.

Een organisatiecultuur veranderen is niet zo’n evidente opdracht. Je moet precies weten wat je doet en methodisch te werk gaan.

Na een grondige assessment van de huidige cultuur maakt CompanyWise samen met jullie team een ontwikkelingsplan en helpen we om dit uit te voeren. Zo zijn we jouw katalysator in het transformeren naar een optimale ontwikkeling van je organisatie.

Onze roadmap is al een eerste stap in jouw innovatieve organisatieontwikkeling. 

Contactgegevens

Je kan ons altijd bereiken op het volgende adres:

hello@companywise.be

Of stuur je liever een persoonlijk mailtje?

Copyright © 2020 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy