15 symptomen voor het herkennen van een noodlijdende bedrijfscultuur (Deel 1)

Nov 7, 2019

Voorkomen is beter dan genezen. Een spreekwoord dat veelal gebruikt wordt in de gezondheidszorg. Vermits organisaties staan of vallen met de mensen die ervoor werken, is de ‘zorg’ voor hun welzijn’ een vorm van voorkomen van persoonlijke en dus ook organisatorische kwaaltjes.

Tijdens menig Compass Coffee-gesprek met bedrijfsleiders horen we wel eens vage uitlatingen die ons doen concluderen dat er ruis zit op de ambitieplannen binnen het bedrijf. We peilen dan dieper naar verschijnselen en symptomen om te kunnen achterhalen ‘hoe laat het is’. Soms is het écht te laat. Welke signalen kan jij opvangen zodat je tijdig kan sleutelen aan je bedrijfscultuur?

CompanyWise vat de 15 symptomen van 5 voor 12 samen:

 • Energielekken
 • Iedereen wil alles weten en bemoeit zich met alles
 • Mopperen is alom tegenwoordig
 • Akkefietjes worden opgeblazen
 • Mensen stralen iets anders uit dan dat ze zeggen
 • Mensen ontwijken vergaderingen en/of bedrijfsbijeenkomsten
 • Moeite met besluitvorming
 • Te nemen beslissingen blijven op de agenda staan
 • Niemand neemt het voortouw
 • Jij als bedrijfsleider ‘moet’ dan ingrijpen
 • Vele brandjes moeten geblust worden
 • Toename in klachten en herwerk
 • Veiligheidsproblemen
 • Mensen durven zich niet uit te spreken
 • Perceptie van onrechtvaardigheid: meerdere maten en gewichten
 • Meer onveilige werksituaties
 • Normvervaging
 • Cassant of cynisch taalgebruik

   Herken je sommige symptomen en is het jouw oprechte wens om je medewerkers te betrekken in je ambities? Neem dan contact op met ons voor een diagnose. Eens je de verschijnselen (h)erkent kan je ze verklaren.

   Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy