Goed bestuur

De sturing van mijn organisatie loopt mank

Elke organisatie wil zich optimaal kunnen focussen op het realiseren van haar missie en visie. In de realiteit lukt dit vaak niet omdat er onvoldoende helderheid is over wat die missie en visie dan wel is en/of hoe deze concreet wordt vertaald naar de werkvloer. Of je nu als leidinggevende alleen werkt of met andere vennoten of met een bestuur, het verbeteren van het bestuurlijk functioneren is een belangrijk fundament om je missie en visie te realiseren.

Wil jij ook werken aan een goed bestuur zodanig dat je de volgende resultatenkan bereiken:

  • Je medewerkers, je vennoten of je bestuurders hebben de neuzen in dezelfde richting.
  • Je organisatie werkt volgens een breed gedragen plan, een strategie en doelstellingen.
  • Je beschikt over voldoende middelen, mensen en financiën om de plannen te realiseren.
  •  Je medewerkers besteden maximaal tijd aan activiteiten die effectief bijdragen aan missie en visie.
  • Iedereen begrijpt zijn/haar rol en handelt ernaar.
  • Er wordt geen tijd verloren met steeds wederkerende discussies.

Wil jij leren hoe je het bestuurlijk functioneren van je organisatie kanverbeteren? Neem contact met ons op.  Goed bestuur is belangrijk!

Contacteer ons

Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy