Vragen waar ondernemers mee worstelen

Deze rubriek is een verzameling van antwoorden op vragen aan CompanyWise als transformatiebegeleider en game changer. Ze kunnen ook voor jou van betekenis zijn, dus delen we ze graag!

De juiste sollicitatievragen

Sollicitanten kunnen je soms op het verkeerde been zetten. Hoe kan je jezelf verzekeren van de juiste keuze?

Lees meer

De ‘nothing but good news’ show in onze organisatie verblindt niet langer onze medewerkers.

Het brengen van goed nieuws kan je medewerkers een boost geven. Maar wat als er geen plaats mag zijn voor  de 'realiteit'?

Lees meer

Blijven of doorgaan?

Beslissen om al dan niet van werk  te veranderen, het gaat dikwijls gepaard met slapeloze nachten.

Lees meer

Jaarlijkse evaluaties

December is de tijd voor een terugblik op het jaar en daar horen evaluatiegesprekken bij. Maar is dat in 2020 wel het geval?

Lees meer

Een teamlid eist alle aandacht in meetings

Ken jij dat ook? Een collega die alle aandacht opeist? Die vooral zijn eigen mening wil toelichten en niet echt aandacht heeft voor wat anderen in te brengen hebben?

Lees meer

Ik leid sinds kort het team waar ik lid van was

Uit een team gepromoveerd worden om het te gaan leiden wordt niet altijd als een cadeau ervaren. De grootste moeite is wellicht dat je niet meer 'behoort tot' het team. Maar weet ook dat de andere relatie voor iedereen een aanpassing vergt.

Lees meer

Heb je zelf ook zo een vraag?

Stel ze via onderstaand formulier en CompanyWise beantwoordt ze graag.

Copyright © 2021 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy