Mijn collega gaat met de pluimen lopen

Beste CompanyWise,

Er is me weer iets overkomen dat me de slaap ontneemt.

Ik had nl. een idee uitgewerkt om de borging van onze resultaten en bewijsvoering ervan naar de klant te verbeteren.

Om zeker te zijn dat het past in het kader van ‘Continuous Improvement’ heb ik het besproken met een collega van die afdeling. Hij vond het geniaal en zei dat hij mij zou ondersteunen wanneer ik mijn voorstel aan directie ga presenteren. 

Maar wat hoor ik nu? Vóór ik de kans kreeg om het plan voor te stellen wordt hij door de CEO openlijk gefeliciteerd voor zijn innovatieve aanpak! Over mijn inbreng geen woord!

Ik voel me zo boos en alleen. Wat kan ik hiermee doen?

Een eenzame medewerker.

dag eenzame ziel,

Tja, een collega die alle lof steelt maar niets bijgedragen heeft. Frustrerend hé?

Kan het zijn dat het je niet de eerste keer overkomt? Dat je misschien assertiever mag optreden?

Eerst en vooral zou ik je willen aanraden om te voorkomen dat dit zich herhaalt. 

Het is nl. verstandiger om ideeën niet 1 op 1 te bespreken. Zorg dat meerdere collega’s betrokken zijn bij het delen van je werk. Bespreek je iets met je team, dan kan je bijhouden van wie welke ideeën komen. Zo krijgt iedereen bij tijd en stond een schouderklopje.

Terug naar de huidige situatie. Wat kan je doen met de collega in kwestie? 

Misschien heeft hij het idee gepresenteerd, maar weet hij niet hoe te implementeren? Dan moet hij terug bij jou om informatie komen. Een ideale gelegenheid om druk te zetten op de ware toedracht. Zeg bvb. dat jijzelf het plan van aanpak wil presenteren.

Je kan hem ook persoonlijk aanspreken en eerlijk vertellen wat dit met je doet. Welke gevoelens en behoeften? En stel duidelijke verwachtingen: dat je het deze een keer door de vingers zal zien omwille van de collegialiteit. Vraag om betrokken te worden bij de uitrol of bij een nieuw interessant project. Zo eis je toch meer je plek op en zal de erkenning navenant zijn.

Veel geluk ermee!

Heb je zelf ook zo een vraag?

Stel ze via onderstaand formulier en CompanyWise beantwoordt ze graag.

Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy