Mijn team neemt geen beslissingen

Beste Frieda,

We hebben samen met CompanyWise mijn team naar meer zelforganisatie geleid. Dat begint vruchten af te werpen: er is een goede samenwerking tussen de vertegenwoordigende ‘functies’ en dat heeft een positieve impact op het leveren van waarde aan onze klanten. 

Er is echter nog 1 zaak waarvan ik vind dat het te veel tijd van mij vraagt: ze vinden het moeilijk om beslissingen te nemen, en vragen mij om dat te doen. Ik probeer de opdracht dan terug aan het team te geven, dikwijls zonder succes... daarmee verliezen we kostbare tijd. Dit zowel vóór als nà de beslissing, want ja, niet elke beslissing die ik neem valt in goede aarde. Hoe kan ik hiermee beter omgaan? Wat moet ik doen om hen te ontwikkelen in die verantwoordelijkheid zodat ik echt tijd krijg voor de toekomst van ons bedrijf?

Een lerende leider.

Beste ‘leerling’,

Het maakt me blij dat je team de voordelen van een multifunctionele samenwerking erkent en er naar handelt! Naar ik je ken geef je daarvoor regelmatig een schouderklopje. Goed bezig!

Besluitvorming is inderdaad geen gemakkelijke, want het vraagt onderling vertrouwen en de zekerheid of geruststelling dat wat men beslist de beste keuze is die men - op dat ogenblik en met de beschikbare informatie - kan maken. 

Eerst en vooral zijn er 3 vragen te beantwoorden die de doeltreffendheid van het team kan verhogen:

  1. 1.      Is het duidelijk dat er een beslissing verwacht wordt? 
  2. 2.  Zijn de probleemstelling en de verwachting helder? 
  3. 3.  Is het duidelijk wie de beslissing gaat nemen? 

Daarna is er een bewuste en transparante overweging te maken gebaseerd op 2 aspecten:

  •       Hoeveel tijd hebben we? 
  •       Hoeveel gedragenheid is nodig? 
  1. 1.     Weinig tijd: dan neem je de beslissing zelf. Je doet dit met of zonder input van anderen afhankelijk van de gewenste gedragenheid: hoe meer buy-in hoe meer input en ook meer tijd.
  2. 2.     Specifieke kennis is vereist: dan vraag je enkele experten om de besluitvorming te doen. Zij alleen nemen de beslissing, al dan niet mits input van belanghebbenden, weerom voor de vereiste gedragenheid.
  3. 3.     Consensus: het team beslist. Ieder teamlid kan het in verschillende mate eens zijn met de beslissing, maar niemand kan tegen zijn. Consensus vereist dat iedereen wordt gehoord en dat iedereen zoekt naar wat het beste is voor het geheel. Het moet tevens duidelijk zijn welk terugvalbesluit, 1 of 2, gekozen wordt voor het geval er geen overeenstemming is.
  4. 4.     Afstemming gaat nog een beetje verder in de zin dat ieder teamlid VÓÓR het besluit moet zijn. Het duurt meestal het langst maar levert de grootste buy-in op. Net als bij consensus kan bij afstemming een terugvalbesluit nodig zijn. 

Ik hoop je hiermee een goede richting te hebben gegeven. Door deze beginselen uit te leggen en hen te op te leiden in sociocratische besluitvorming zal jouw organisatie opnieuw naar een volgend niveau getild worden!

Heb je zelf ook zo een vraag?

Stel ze via onderstaand formulier en CompanyWise beantwoordt ze graag.

Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy