Covid-19 trilogie. DEEL 1: Na de eerste schok: Leiderschap loont!

Apr 17, 2020
Frieda Janssens

Uiteraard zijn/waren we verbouwereerd door de DWANGmatige aanpak die wij tagden als een aanslag op onze vrijheid. Zeker voor ondernemers is dat een serieuze beknotting, zoals een boom die te sterk gesnoeid wordt terwijl de wortels alle voedingsstoffen bezitten die nodig zijn om te kunnen groeien.

Anderzijds voelde menig ondernemer pijn in de hartstreek omdat de economische impact groot zal zijn, doch nog niet volledig in omvang in te schatten. Angst is normaal, onmacht eveneens, want zie: op 1,2,3 donderen we naar beneden in de Maslowiaanse piramide. Zelfontplooiing en ego maken plaats voor gebrek aan sociale contacten, aan bestaanszekerheid en aan primaire biologische behoeften. Men zou voor minder zijn emoties bevechten, ervan wegvluchten of erdoor verstijven.

Leid je een organisatie, dan weet je dat toegeven aan stresshormonen bij jouw medewerkers dubbel en dik aankomt. Dat terwijl iedereen er baat bij heeft om snel een nieuw evenwicht te vinden, tussen angst en hoop, tussen chaos en structuur, tussen onzekerheid en stabiliteit. Kortom: te bekomen van de eerste schrik. 

Als het écht nodig is om kalm te blijven, dan komt jouw leiderschap tot uiting.  

Covid-19 geeft jou de kans:

- om te aanvaarden wat je niet kan veranderen en te werken aan waar je invloed op hebt,

- om stil te staan bij de échte reden van bestaan, de ‘purpose’ van je organisatie,

- om ondanks tegenspoed, trouw te blijven aan ethiek en waarden, 

- om te reflecteren over de leider die je wil zijn in een veranderde wereld,

- om je visie te verhelderen voor jezelf en voor je teams,

- om met andere oren naar medewerkers, klanten en leveranciers te luisteren,

- om duurzaam te evolueren!

De voordelen zullen aantoonbaar zijn in nieuwe ideeën, betere besluitvorming, nieuwe businessmodellen, meer betrokkenheid, meer flow in je organisatie.

Deze blog is een warme oproep aan de leiders van de toekomst. Jouw voorbeeldgedrag bepaalt jouw toekomst en die van de medewerkers waar je verantwoordelijkheid voor draagt. Moed en doorzettingsvermogen zullen je metgezel zijn. Met onze aanpak neem je alle nodige stappen.

Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy