Covid-19 trilogie. DEEL 3: Goed bestuur is fundamenteel!

Apr 27, 2020
Kris Ooms
Kris Ooms

Of je nu alleen eigenaar bent van een bedrijf of samenwerkt met vennoten, al dan niet met een raad van advies of een formeel bestuur, goed bestuur is van cruciaal belang voor het realiseren van je ambities. Het is zoals een fundering voor een huis. Als de fundamenten stevig zijn, doorstaat het huis stormen en aardbevingen. Ook voor non-profit organisaties is goed bestuur een belangrijk middel om hun maatschappelijk bijdrage te realiseren.

Het is vooral op momenten van een interne of een externe crisis, zoals Covid-19, dat de pijnpunten van het bestuurlijk functioneren de kop opsteken. Waarschijnlijk ben je, als leidinggevende, vennoot of bestuurder, de laatste weken geconfronteerd geweest met één of meerdere van onderstaande uitdagingen en vragen:

  •   Overleven op kort termijn. Wat kan ik of mijn organisatie doen om de liquiditeitspositie te beschermen? Zijn er beschreven scenario’s voorhanden waarop kan gesteund worden of moet alles van scratch opgebouwd worden?
  •   Missie en strategie onder de loep nemen. Is de missie, de reden van bestaan van mijn/onze organisatie nog steeds relevant? En zo ja, kunnen we dan vasthouden aan het huidig business model, de huidige strategie om dit te realiseren? Of is er nood aan een aanpassing, tijdelijk of permanent? 
  •   Collegiaal beslissingen nemen. Wie beslist er nu eigenlijk wat, en hoe gebeurt dit? Is het duidelijk voor mij wat de beslissingsbevoegdheden zijn van de verschillende betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld mijn vennoten, bestuurders? Staat dit ergens op papier? 
  •   Iedereen aan boord houden. Wordt er duidelijk, open en transparant gecommuniceerd over deze beslissingen met mijn/onze personeelsleden, klanten, leveranciers en andere interne zowel als externe stakeholders zodanig dat ze er ook kunnen naar ageren? Of is onduidelijkheid troef?
  •   Alle neuzen in dezelfde richting. Zijn de rollen en verantwoordelijkheden tussen mezelf en de andere partijen wel voldoende duidelijk omschreven zodanig dat we gezamenlijk de (nieuwe) gekozen weg kunnen afleggen? Bestaat er al iets waar we kunnen op verder bouwen of niet?
  •  Constructief blijven samenwerken. Kan ik op constructieve wijze in debat gaan met mijn vennoten, mijn bestuurders over bovenstaande uitzonderlijke uitdagingen? Of is de sfeer eerder chaotisch en conflictueus?

Heel waarschijnlijk klinken een aantal van de bovenstaande uitdagingen je vandaag erg bekend in je oren. En dat is helemaal normaal. De Covid-19 crisis is een uitzonderlijk gebeuren. Het goede nieuws is dat je nu de zwakkere punten van goed bestuur kent, of allicht toch al een aantal. En hopelijk heb je ook al een aantal verbeteringen kunnen realiseren, hoe klein deze ook mogen zijn. Sowieso is goed bestuur een continu proces van verbeteren, het is nooit af.

Heb je dringend nood aan ondersteuning om het bestuurlijk functioneren van je organisatie aan te pakken? Of wil je, getriggered door deze Covid-19 crisis, dit in de nabije toekomst bekijken? CompanyWise kan je helpen.

Contacteer ons

Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy