Culture eats strategy for breakfast

Aug 20, 2019

WAAROM PASSEN (BEDRIJFS)CULTUUR EN VERBINDING BIJ ELKAAR VOOR COMPANYWISE?

Sarah-Jane: ‘Verbinding’ is eenvoudigweg: dat wat mensen verbindt, de lijm in een organisatie. Cultuur is de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Als mensen zich verbonden voelen in een organisatie, ontstaat er een positieve bedrijfscultuur: medewerkers helpen elkaar, zoeken samen naar creatieve oplossingen... Heb je die verbinding niet, dan ontstaat er een negatieve sfeer; een bedrijfscultuur die samenwerking in de weg staat.

KAN JE DIE FACTOREN EN KENNIS OOK BENOEMEN?

Frieda: Cultuur en verbinding bepalen in grote mate het al dan niet aanvaardbare gedrag in families, in sociale kringen en in organisaties. Hoe men elkaar begroet, hoe men omgaat met fouten, hoe een nieuw initiatief (vb. Casual Friday) wordt ingevuld,... Gelijkenissen en verschillen in cultuurwaarden vormen een uitstekende basis om met elkaar in gesprek te gaan. Als een aantal van die cultuurwaarden breed gedeeld en geleefd worden, dan levert dit aanknopingspunten op. Vanuit deze gemeenschappelijke basis kan men met luisterbereidheid en een proactieve en constructieve houding een gezamenlijke gedragscode opstellen. Deze gedragsregels zijn tastbaar, ze kunnen besproken worden. En belangrijker: het is de basis om de gemeenschappelijke doelstellingen te halen. Want als je je verbonden voelt, ga je verder voor elkaar.

HOE ZORGEN JULLIE DAT COLLEGA’S DIE ‘EXTRA MILE’ GAAN?

Sarah-Jane: Betrokkenheid. Als medewerkers zich verbonden voelen met de visie van de organisatie dan is de extra stap geen stress, eerder een passie. Ze halen dan energie uit hun werk en ze gaan zelf die extra stap zetten om nog beter werk te leveren; om die passie krachtiger te beleven.

Frieda: Belangrijk is dat mensen hun eigen belevingswereld kunnen verbinden aan de wereld van de onderneming. In onze workshops mogen alle deelnemers zich in een sfeer van veiligheid uiten op hun authentieke manier. Ideeën worden niet opgedrongen. Integendeel: wat iemand zelf uitvindt, daar staat hij meer achter.         

HOE KUN JE MENSEN ACHTER EEN HOGER DOEL SCHAREN?

Sarah-Jane: Om betrokkenheid te creëren, moet je mensen betrekken. Als zaakvoerder geef je medewerkers het best een rol in het uitwerken van het hogere doel. Laat ze meedenken en meecreëren in een sfeer van vertrouwen. Door er mee over na te denken en samen te werken, cultiveer je betrokkenheid. Maar het is belangrijk dat dit op een authentieke manier gebeurt: je medewerkers moeten ook echt vertrouwen voelen, anders werkt het contraproductief.

Frieda: Mensen willen van betekenis zijn, belangrijk zijn. Dat zie je trouwens in heel de geschiedenis. Ze willen een bijdrage leveren aan het welzijn van zichzelf, van hun directe omgeving en van de maatschappij. Daarom dat vrijwilligerswerk mensen zo gelukkig maakt. ‘Duurzame’ organisaties doen het ook altijd goed als het gaat over rendement en favoriete werkgever. Als onze persoonlijke betekenis in lijn ligt of samenvalt met de purpose van de organisatie waarvoor we werken, dan is het veel makkelijker om ons daarachter te scharen.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE STAPPEN DIE JE MOET ZETTEN OM MENSEN VERTROUWEN TE GEVEN?

Sarah-Jane: Openheid creëren door jezelf kwetsbaar te durven opstellen. Die eerlijkheid en openheid vormen de basis van vertrouwen. Door jezelf kwetsbaar te durven opstellen, creëer je een verbinding en geef je tegelijk ook toestemming aan anderen om open en eerlijk te communiceren. Zo start je de dialoog, kan er geluisterd worden naar elkaar en durft men kwesties grondig bespreken en uitpraten. Dit is inderdaad een investering die tijd vraagt, maar de resultaten zijn duidelijk: elke business loopt sneller en efficiënter als er vertrouwen is.

Frieda: Vertrouwen zorgt voor verbinding in 3 stappen:

  1. Binnen teams breken we eerst het ijs door gemeenschappelijkheden en/of gelijkenissen te zoeken. Als men zich herkent in de andere, dan vormt dat een band.
  2. Vanuit dat inlevingsvermogen kunnen we begrip creëren voor verschillen in drijfveren, waardoor we minder gaan oordelen en gemakkelijker bepaalde situaties aanvaarden – ook al is men het er niet mee eens.
  3. Verschillen en kwetsbaarheden worden bespreekbaar. Vanaf daar is het team bijna zelfsturend in het bekomen en behouden van vertrouwen.

“CULTURE EATS STRATEGY FOR BREAKFAST” - WAAROM PRECIES DIE QUOTE?

Frieda: Heel wat bedrijven spenderen veel tijd aan hun strategie, en weinig tijd aan hun cultuur. Elke organisatie die deze loskoppelt neemt een groot risico. Strategie zegt welke keuzes een organisatie maakt in waar, hoe en wat ze gaan doen om te winnen. Cultuur gaat over de mentaliteitsvereisten die de organisatie differentieert en doet groeien.

Sarah-Jane: Mensen begrijpen vaak niet hoe een bedrijf intern maar blijft aanmodderen, ondanks goed uitgewerkte strategieën, processen en procedures. Dit komt door de cultuur van het bedrijf. En zoals de quote het zegt, die heeft altijd de bovenhand. Hij kan dan ook maar beter goed zitten.

Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy