De kracht van Lego® Serious Play®

Oct 13, 2020
Frieda Janssens

Wanneer CompanyWise Lego® Serious Play® noemt als methodiek om een organisatorisch thema aan te kaarten of te onderzoeken, wordt er soms smalend gereageerd met opmerkingen als: “ Met de blokken spelen? Dat doen we niet” of “Dat is kinderachtig”.

Lego neemt ons inderdaad terug naar onze kindertijd, en wordt veelal puur gezien als kinderspel. Toch wordt Lego® Serious Play® in de bedrijfswereld steeds meer geapprecieerd omwille van haar functionele en ernstige kant.

Steeds vaker zetten we Lego® Serious Play® in als ondersteuning van onze workshops. Het is een gefaciliteerde methode ontwikkeld om op een gedragen manier innovatie en bedrijfsresultaten te bevorderen. Hieronder enkele thema’s:

  • ontwikkelen van missie en visie
  • ontwerpen van macrostructuur
  • tot leven brengen van waarden en organisatiecultuur 
  • versterken van teamvorming
  • inzicht brengen in lean en agile werken

WAAROM is Lego® Serious Play® zo effectief? 

“Je leert iemand beter kennen door een uur spelen dan door een jaar praten.” - Plato

Onze creatieve geest wordt getriggerd. Het is bewezen dat spelen essentieel is voor onze sociale vaardigheden. Het verscherpt ons aanpassingsvermogen, onze intelligentie, onze creativiteit, en ons vermogen om problemen op te lossen. Vooral in moeilijke tijden geeft het ons de kracht om nieuwe oplossingen te zoeken en optimistisch te blijven. 

WAT houdt een Lego® Serious Play® sessie in?

Uiteraard is het niet zomaar een doos met blokken voor je krijgen en beginnen bouwen.

We starten met kleine individuele sets voor een inleidende low profile oefening. Deze zet onze geest open voor creatief denken, en toont reeds de diverstiteit aan oplossingen die een team kan bedenken. Hieronder een set van modellen als uitkomst van eenzelfde opdracht, nl. bouw een toren met alleen gele en groene stuks.

Daarna gaan we aan de slag met de vraagstukken van de workshop. 

Iedereen is aan de hand van zelfgebouwde modellen in staat om in dialoog te gaan. Het delen en het benoemen van je model en onderlinge verbanden maakt dat elke deelnemer bij de les blijft. 

De gezamenlijk bekomen inzichten vormen een basis voor afstemming en gemeenschappelijke doelstellingen. Dan ontstaat meestal een gedeeld model, d.w.z. een model waarin iedereen zich kan vinden. Voorbeeld van een gedeelde visie:

Lego® Serious Play® is een goede keuze wanneer je iedereen constructief en gelijkwaardig voor 100% wil laten participeren ook al zijn er wezenlijk verschillende antwoorden op dezelfde vraag.

De focus ligt op de modellen en niet op de personen achter die modellen. Dat creëert een omgeving voor eerlijke en authentieke communicatie. 

Meer weten? Bekijk dan in 2 minuten hoe een workshop van 3à4u verloopt. Lego® Serious Play® Movie  of contacteer ons. 

Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy