Een evolutionaire organisatie: wat is dat?

Oct 20, 2020
Frieda Janssens

‘Het is niet de sterkste van een soort die overleeft, ook niet de intelligentste. Wel degene die zich het beste aan veranderingen kan aanpassen.’- Charles Darwin.

Deze quote is in het tumultueuze 2020 meer dan ooit van toepassing. Zeker ook voor organisaties, die te maken hebben met lief en leed, die pendelen tussen mislukking en succes, die twijfelen tussen bezieling en zakelijkheid.

Degene die zich het beste kan aanpassen is degene die mits bewust voortschrijdend inzicht zijn wijsheid weet om te zetten in verdere groei en ontwikkeling.  Op deze manier ‘maakt’ hij zelf de evolutie.

Evolutionaire organisaties houden continu een vinger aan de pols over wat de organisatie te doen heeft in de wereld. Daarmee spelen ze momenteel in op de noodzakelijke vermenselijking van onze maatschappij, en dus ook van de huidige werkomgeving.

Hoe pakken evolutionaire organisaties dat aan? Hier volgen de 10 belangrijkste principes:

  1. 1.  het gezamenlijke doel van de organisatie is continu evolutief
  2. 2.  alles is met alles verbonden
  3. 3.  de evolutionaire leider is een bewuste inspirator naar samenwerking in zelfsturing
  4. 4.  de organisatiestructuur gaat uit van de intrinsieke motivatie van medewerkers, niet van de puur transactionele relatie met de werkgever
  5. 5.  het doel is om ieders potentieel volledig te benutten 
  6. 6.     de permanente ontwikkeling steunt op positiviteit en vertrouwen 
  7. 7.     authenticiteit is uiterst belangrijk: het vraagt om zowel privé als professioneel te handelen en te leven naar je eigen waarden
  8. 8.     alle medewerkers werken naar een gedragsniveau dat het ego onder controle houdt
  9. 9.     deze manier van samenwerking genereert energie om meer complexiteit aan te kunnen
  10. 10.  de omgang verloopt gelijkwaardig, zonder behoefte aan hiërarchie of consensus

Hoeveel principes herken jij in jouw organisatie? Laat het ons weten via deze link.

Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy