Een gedragen organisatiecultuur komt te voet en gaat te paard

Sep 10, 2019

Stel dat veiligheid een kernwaarde is, dan gaan wij ervan uit dat het geldt voor zowel fysieke als psychologische veiligheid. Fysieke veiligheid houdt in dat we ernaar streven dat alle medewerkers dagelijks veilig thuiskomen na een dagtaak. Psychologische veiligheid is de zekerheid dat medewerkers zonder schroom hun mening kunnen uiten en feedback kunnen geven – uiteraard op een professioneel respectvolle manier, zonder dat het ooit tegen hen gebruikt wordt.

Cultuur is niet op 1,2,3 op te bouwen of te installeren ‘mits’ een credo. Net zoals vertrouwen komt cultuur te voet komt en gaat het te paard. En het kan snel verkeerd uitdraaien als cultuur en strategie niet op elkaar zijn afgestemd.

Het goede nieuws is dat je te allen tijde een culturele transformatie kan starten. Je kan die transformatie tot een goed einde brengen door vooral je eigen bewustzijn ten opzichte van het naleven van kernwaarden te verscherpen en ernaar te ageren.

Hierbij enkele grondbeginselen voor een gedragen organisatiecultuur:

  • Purposeful leadership (Zet je purpose in de kijker): elke organisatie die een duidelijke reden van bestaan en missie communiceert met haar medewerkers heeft dé sleutel tot succes in handen. Het is belangrijk dat elke persoon zijn/haar bijdrage aan het grotere geheel kent via de eigen rol en activiteiten. 
  • Power to the people (Empowerment): medewerkers die het mandaat krijgen om ZELF beslissingen te nemen binnen het waardenkader, zonder te veel hiërarchische lagen, voelen zich van betekenis. En laat betekenis nu iets zijn dat door de geschiedenis heen mensen drijft!
  • Learning from failure (Leer uit fouten): hét middel om creatief en innovatief met trends om te gaan en een stap vóór te zijn op je concurrenten. Een eenvoudige analyse van wat er misging en hoe dit in de toekomst kan voorkomen worden, maakt dat je organisatie vandaag beter is dan gisteren en morgen beter wordt dan vandaag.
  • Make them feel heard (luister actief): Zet je deur letterlijk open zodat ieder zonder enige schroom bij jou kan binnenlopen voor feedback of ideeën. Ga in dialoog want dat creëert verbinding. 

Cultuurtransformatie is zoals je merkt iets van lange duur en voor de volhouders. Eens over van gedachten wisselen bij een koffie of thee? Contacteer ons!

Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy