Een sterke bedrijfscultuur begint met authentiek leiderschap

Oct 8, 2019

Als je terugdenkt aan de invloedrijke leiders in je carrière, op welke manier zijn ze je dan bijgebleven? Waren ze ethisch en transparant? Vertrouwde je hen? Hadden ze een goed gevoel voor hun eigen vaardigheden en mogelijkheden voor verbetering? Als dat zo is, heb je waarschijnlijk authentiek leiderschap ervaren. Wij lazen een interessant artikel op Forbes.

Meer dan een buzzwoord

Authentiek leiderschap is meer dan een zakelijk buzzword. In een organisatie met een authentieke leider aan het roer, verbetert de betrokkenheid van werknemers, neemt de werkstress af en verbetert de productiviteit en de werkcultuur. De Harvard Business Review wees uit dat 75% van de werknemers meer authenticiteit op het werk wil ervaren. Authentiek leiderschap is dan ook cruciaal in het cultiveren van een geweldige cultuur en het aantrekken van een divers personeelsbestand.

Wat is authentiek leiderschap?

Het artikel in Forbes omschrijft authentiek leiderschap als effectief leiderschap. Een managementstijl waarbij leiders zelfbewust, oprecht en openhartig zijn over hun menselijkheid - het goede en het slechte. 

Authentieke leiders:

 • tonen zelfbewustzijn: ze hebben een duidelijk waardesysteem en weten waar ze voor staan. Ze hebben een sterk zelfbeeld en weten waar ze goed in zijn en waar ze verbetering nodig hebben. Zelfbewuste leiders vragen om feedback en zijn zelfreflecterend.
 • zijn transparant in relaties: authentieke leiders hebben geen verborgen agenda's. Ze geven opbouwende feedback en zijn eerlijk. Altijd, zelfs bij slecht nieuws.
 • werken evenwichtig: voordat ze een beslissing nemen, vragen authentieke leiders om input van het team en willen ze naar tegengestelde standpunten luisteren. Ze blijven open voor discussie voordat ze een richting bepalen.
 • tonen moreel perspectief: ze worden gedreven door ethiek en streven ernaar om 'het goede te doen', zelfs geconfronteerd met situaties waarin dit de bedrijfsresultaten negatief zou kunnen beïnvloeden.

Voordelen van authentiek leiderschap

Wat zijn de voordelen van authentiek leiderschap:

1. HET VERHOOGT DE BETROKKENHEID VAN MEDEWERKERS.
Wanneer medewerkers weten waar de organisatie naartoe gaat en zich vertrouwd voelen om verder te gaan dan hun comfortzone, zelfs als dit tot een vergissing leidt, zijn ze meer geneigd om de organisatie te helpen haar doelen te bereiken.

2. HET DRAAGT BIJ TOT EEN INCLUSIEVE CULTUUR.
Studies hebben aangetoond dat authentieke leiders helpen om een ??inclusieve werkplek te creëren. Wanneer leiders comfort met diversiteit modelleren, regels opstellen rond onaanvaardbaar gedrag en een open dialoog aanmoedigen, bouwt de organisatie een cultuur van verbondenheid op. Wanneer alle werknemers vrij zijn om uit te drukken wie ze werkelijk zijn, omdat een authentieke leider dit gedrag modelleert, wordt een werkelijk inclusieve cultuur bereikt.

3. HET INSPIREERT MEDEWERKERS OM TE GROEIEN.
De authentieke leider is niet bang om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn fouten. Medewerkers geloven dat ze groei en vooruitgang in een bedrijf kunnen realiseren als ze zien dat zelfs mensen in leidinggevende posities niet perfect zijn.

4. HET STIMULEERT ZELFVERTROUWEN.
Vertrouwen is essentieel voor een bloeiende werkcultuur, vooral in tijden van verandering of onzekerheid. Als een leider zijn werknemers vertrouwt als professional en hen aanmoedigt om zichzelf te zijn, kan dit de productiviteit verhogen. Wanneer werknemers worden aangemoedigd om inzichten en meningen te delen, vergroot het vertrouwen in leiderschap.

5. MEDEWERKERS WILLEN AUTHENTICITEIT BIJ EEN WERKGEVER. 
Cone Communications 'Millennial Employee Engagement Study meldde dat 75% van de millennials een salarisverlaging zou doorvoeren voor een meer maatschappelijk verantwoord bedrijf. 

7 stappen om een authentieke leider te worden:

 • Luister naar uw medewerkers en wees aanspreekbaar;
 • Geef je fouten toe en verontschuldig je als het nodig is;
 • Toon emotie, compassie en uw menselijke kant;
 • Doe het juiste en modeleer authentiek gedrag;
 • Laat werknemers weten dat u om hen geeft als individu en medemens;
 • Erken bijdragen en veerkracht;
 • Waardeer iedereen als een waardevol lid van het team.
Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy