Gravity or Attraction?

Sep 7, 2020
Frieda Janssens

In deze blog willen we het even hebben over een vraag die CompanyWise regelmatig aan medewerker van klanten durft te stellen. Een  vraag waarmee we mensen even doen stilstaan bij hun werkmotivatie. Tenslotte besteden we jaren van ons leven aan ons werk, dat hopelijk prettig en betekeniszinvol is. 

Wat houdt jou hier: Gravity of Attraction?

Maar al te vaak komen we mensen tegen die uitgeblust lijken, die negatief of onverschillig reageren maar al jaren in volgens henzelf uitzichtloze situatie blijven ‘sudderen’. Wat maakt dat ze toch blijven waar ze zijn? 

Voor de mensen die aangetrokken zijn tot hun job zijn er weinig problemen. Ze zijn bereid een tandje bij te steken als dat nodig is. Ze springen uit hun bed om te gaan werken, denken in oplossingen, leren uit fouten en promoten hun werkgever. 

Gravity is de aantrekking naar beneden, een gevoel van bevangen zijn en niet in beweging kunnen komen. Fouten worden als mislukkingen gezien en er wordt gedacht in problemen. Soms komt het ook voor dat bezwaarde medewerkers fysische problemen kennen zoals maagpijn, rugpijn, of hartkloppingen.

Aantrekkingskracht van jouw werk(omgeving) én motivatie zijn aanwezig als er voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

A: AUTONOMIE. Je krijgt regelmogelijkheden en beslissingsvrijheid om je rol te effectief en efficiënt te vervulllen.

B: BELONGING OF VERBONDENHEID. Je kan in vertrouwen samenwerken met collega’s, en je kan je identificeren met de doelen en waarden van de organisatie. 

C: COMPETENTIES. Je bezit de nodige kennis en vaardigheden om je job kwalitatief uit te voeren.

Autonomie en Competenties zijn structuur gerelateerde eigenschappen, terwijl verBondenheid sterk refereert naar de organisatiecultuur. Het ABC model zegt hiermee dat structuur en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Laat net dat het stokpaardje van CompanyWise zijn!

Zit je vast? Reflecteer over je eigen ABC, of praat erover met ons zodat we samen een manier vinden om jezelf terug in gang te brengen. Dikwijls kan dat intern en dus met behoud van je bekende werkomgeving. Dat laatste is belangrijk omdat collega’s zelfs als het moeilijk is, een reden zijn waarom mensen geen externe opportuniteiten onderzoeken. 

Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy