Holistische organisaties- deel 2

Sep 29, 2020
Frieda Janssens
Wat houdt de holistische aanpak van CompanyWise in?

In onze vorige blog hebben we gepleit voor de nood aan een holistische aanpak.

Omdat in een concurrerende, complexe en volatiele bedrijfsomgeving organisaties meer dan ooit behoefte hebbenaan veerkracht.

Veerkracht: de kracht van lichaam en geest om zich snel te herstellen.

In de vertaling naar organisaties is het lichaam de structuur, de geest de cultuur. Deze 2 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: een juiste cultuur kan ondanks een defecte structuur de doelstellingen alsnog doen realiseren. Andersom echter lukt dat niet. 

Hoe gaan we bij CompanyWise dan tewerk om beide - dus holistisch - te onderzoeken, bespreekbaar te maken en te optimaliseren? Het sleutelwoord is ‘verbinding’.

1/ Verbinding van alle belanghebbenden.

Holistisch betekent dat er geluisterd wordt naar àlle stemmen.

We praten eerst met een cross-sectie van medewerkers: individueel, op, neer en in de hele organisatie - gebaseerd op een confidentiële verbintenis om te helpen groeien en beter te worden. Het resultaat hiervan is een teruggekoppeld overzicht van BOL-punten: zaken te Behouden, Ontwikkelen en Loslaten. Altijd komen daar zowel ‘harde’ als ‘softe’ aandachtspunten uit.

2/ Verbinding van processen met de ambities.

Een kernteam of werkgroep tekent de processen die men nodig acht voor het vervullen van de ambities. In deze uitdagende oefening inspireren we tot positief, onderzoekend denken, buiten de normale kaders. De uitkomst is een of meerdere scenario’s waarin men uitvoerende, sturende, ondersteunende en voorbereidende taken kan combineren. Uiteraard met aandacht voor de noodzakelijke informatiestromen die synchroon moeten lopen met de goederen- en/of dienstenstroom. 

3/ Verbinding van verantwoordelijkheden met het gezamenlijke doel.

Voor elk scenario bespreken we hoe men met een minimum aan inter-afhankelijkheden samenwerkt, hoe men samen tot besluitvorming kan komen of (individuele) regelmogelijkheden benut om het collectieve doel te bereiken. Uitkomst is een afstemming over wie welke verantwoordelijkheden draagt en hoe ieder betekenisvol bijdraagt.

4/ Verbinding van gewenste attitude met vereiste expertise.

Hoe mensen zich voelen wordt net zo belangrijk, of belangrijker, als hoeveel ze weten. Veerkrachtige teams bestaan uit medewerkers die zich veilig en geborgen voelen. Met de tools van het Barrett Values Centre meten we de huidige en gewenste organisatiecultuur. Daarna sluiten we de kloof, en loodsen we onze klanten naar een nieuw DNA gestoeld op gedeelde gewenste waarden. 

Wat mooi en tegelijkertijd misschien ook wel heel ingewikkeld dat alles met elkaar verbonden is? Dat laatste hoeft het niet te zijn omdat elke beslissing die genomen wordt in lijn is met de missie én met de waarden. De consequenties daarvan zijn evolutionair!

Benieuwd hoe holistisch jouw organisatie werkt? Neem onze CompanyScan en kom het onmiddellijk te weten.

Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy