Holocracy, een nieuw sturingsproces

Feb 7, 2019

WAAROM?

Om in te springen op nieuwe uitdagingen en meer complexiteit

Vergelijk organisaties met het menselijk lichaam: alle organen werken autonoom in ons lichaam maar toch zijn we één geheel, met een gevoel van behagen als alle organen goed functioneren.  Onze omgeving heeft een grote impact maar toch kan ons lichaam zich aanpassen aan externe variaties.

Ook organisaties worden van buitenaf belaagd met nieuwe complexere vraagstukken. Om in te kunnen springen op deze nieuwe uitdagingen, zijn organisaties best minstens even dynamisch georganiseerd als hun omgeving.

Om sneller te schakelen

Het grote voordeel van Holacracy is dat je veel sneller kan schakelen in je organisatie. Je bent niet maanden bezig met het voorbereiden van een project, waarna je aan de implementatie begint en gaandeweg ontdekt dat sommige aspecten toch niet haalbaar zijn. Door te werken volgens het dynamische principe “Good enough, move on” ben je veel flexibeler omdat je in kleinere stappen kan werken en sneller kan schakelen.

Voor de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers

Een ander belangrijk voordeel is de persoonlijke ontwikkeling van je mensen. Talenten worden beter benut. Het gevoel van zingeving en intrinsieke motivatie vergroot. Verwachtingen zijn duidelijker gesteld, en worden gekoppeld aan een rol, niet aan een persoon.  

HOE?

Enkele principes

Er wordt gewerkt met cirkels waarin rollen gedefinieerd zijn. Holacracy kent activiteiten toe aan rollen, en onderscheidt deze rollen van de mensen. Wanneer de organisatie evolueert of de omgeving complexer worden, worden deze rollen makkelijk bijgesteld. 

Er wordt gewerkt in korte intensieve vergaderingen waarin veel werk verzet wordt en wel hierom: een problematiek wordt aangekaart in haar kleinere ‘behapbare’ onderwerpen. Vergelijk het met de principes van continuous improvement en met de principes van Getting Things Done (door David Allen). Alle besluitvorming gebeurt in teams, het eigenaarschap blijft bij de mensen.

Governance & Tactical meetings

Om dit mogelijk te maken, worden verschillende meetingstructuren opgezet, zoals een tactical meeting en een governance meeting (hierover meer later).

Een tactical meeting (werkoverleg) is een wekelijkse operationele meeting. Op een korte en krachtige manier wordt gekeken wat door wie gedaan wordt.

Een governance meeting (roloverleg) wordt eerder maandelijks georganiseerd om ‘aan de business’ te werken. Hier bekijken de teams hun rollen, verantwoordelijkheden, optimalisaties, processen, bespreken ze taken die nog niet toebedeeld zijn aan een rol, of mogelijke overlap tussen rollen. 

Wil je aan de slag met holacracy? Dan kan je best de basis ervan toepassen op de hele organisatie, in plaats van bijv. een pilootproject op te zetten in één team en dat uitrollen.

Wil je meer informatie over de principes van Holacracy? Contacteer ons vrijblijvend!

Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy