Inspirerend leiderschap

May 14, 2019

Onze opdrachtgever is Directeur HR bij een organisatie die marktleider is in de internationale handel van staalproducten.

“Leiderschap is niet alleen een aangeboren karaktertrek. Het is ook geen reeks technieken die je zomaar kan loslaten op je medewerkers. Het is eerder een combinatie van competenties, gedrag en kennis die je laat uitgroeien tot een goede leider: interesse in het menselijke aspect, samen met een gezonde dosis empathie én een uiterst gedreven doelgerichtheid, waarbij medewerkers begrijpen wat hun aandeel is in de uitvoering van de bedrijfsstrategie. Leiderschap voor mij gaat over motiveren, van al je medewerkers, om mee te werken aan een hoger doel. Daarin differentieert een echte leider zich ook van een pure manager.

Een inspirerend leider zijn is een doel, waarnaar ik graag wil groeien. Maar ik besef ook dat het een werk is dat nooit af is. Het is een continu zoeken naar dat juiste evenwicht binnen de omstandigheden van de dag. Ik wil vooral medewerkers de nodige ruimte geven om een bijdrage te leveren waardoor ze je ook als leider kan inspireren. Inspirerend leiderschap is voor mij sterk verbonden aan het bouwen van vertrouwen: het is een levenswerk om een inspirerend leider proberen te worden en zijn.

Om dat te bereiken, is de 1ste stap het formuleren van een gemeenschappelijk doel. Vervolgens moet je als leider de weg naar het doel begeleiden en ondersteunen. Eens het doel bereikt, plaats je de co-realisatoren mee in de spotlight. Co-creatie is cruciaal.”

Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy