Het loont om te reflecteren en te plannen!

May 25, 2020
Kris Ooms
Kris Ooms
Het loont om te reflecteren en te plannen!

De ervaring leert ons dat kleine organisaties niet altijd uitblinken in het daadwerkelijk beschrijven van hun strategische richting en de concrete vertaling ervan naar het werkveld. Maar beweren dat men er helemaal niet over nadenkt is zeker een brug te ver. Door gebrek aan tijd en aandacht wordt er niet of onvoldoende samen gezeten om te reflecteren over de stand van zaken, en op basis van deze kennis te bepalen waar de organisatie naar toe wil op langer termijn en hoe ze dit wil realiseren (inclusief business plan en budget).

Bij non-profit organisaties ligt de focus op een maatschappelijk doel waarmee de leidinggevende en/of de voorzitter van de Raad van bestuur dikwijls persoonlijk sterk verbonden is. In hun hoofden is het mogelijk heel helder hoe ze deze missie willen realiseren. Echter indien dit niet vertaald wordt naar concrete activiteiten, doelstellingen en financiële middelen kan dit leiden tot een gebrek aan focus , onduidelijkheid in aanbod en frustraties in de dagdagelijkse werking. De werknemers doen hun best om datgene te doen wat zij denken dat bijdraagt tot de missie.

Een ander probleem is dat belangrijke beslissingen, te nemen door de leidinggevende of de raad van bestuur, onvoldoende worden getoetst. Het gevolg is dat activiteiten die niet bijdragen tot de missie toch worden uitgevoerd en andere die noodzakelijk zijn niet. Sommige organisaties verwaarlozen hierdoor al eens hun primair maatschappelijk doel.

Bij KMO’s is het de zaakvoerder(s) die verantwoordelijke is voor het bepalen van de strategische richting, al dan niet bijgestaan door een Raad van Advies of een Raad van Bestuur.  Opstartende zaakvoerders vertrekken veelal vanuit een persoonlijke passie, en hebben vooral in hun hoofd een goed idee van hoe ze dit willen realiseren. Indien er meerdere zaakvoerders of vennoten zijn is het noodzakelijk om dit in detail  met elkaar te bespreken én te beschrijven om mogelijke conflicten te vermijden. Eens de organisatie groeit, is het net zoals bij de non-profit organisatie noodzakelijk om dit te beschrijven en te communiceren.

CompanyWise begeleidt organisaties in hun strategische reflectie met als doel duidelijkheid te creëren op de volgende vragen: “Wie zijn we?”, “Waar willen naartoe gaan?” en “Hoe gaan we dit doen?”

 •  “Wie zijn we?” 

  In deze fase brengen we de interne en externe uitdagingen – vandaag en in de toekomst - waarmee de organisatie geconfronteerd wordt in kaart. Daarnaast worden de sterktes en competenties van de organisatie bepaald. Dit alles met als doel om de missie (reden van bestaan) van de organisatie scherp te stellen.

  •  “Waar willen we naartoe?” 

    Bouwende op deze rijke analyse en de beschreven missie, beschrijven we de visie / ambitie van de organisatie en het gewenste business model om dit te realiseren. 

    •  “Hoe gaan we dit doen?”

     In deze fase gaan we dieper in op wat er concreet nodig is om de visie / ambitie te bereiken. Deze zijn van strategische aard  (definiëren van operationele doelstellingen en opmaken van een business plan), van organisatorische aard (verbeteren van de werking zijnde structuur) en van interpersoonlijke aard (transformeren van de organisatiecultuur).

     Wil je weten hoe goed jouw strategie resoneert in je organisatie? Doe dan onze CompanyScan en bekom onmiddellijk resultaat. CompanyScan

     Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy