"Jullie holistische aanpak past niet bij de visie van ons bedrijf."

Sep 22, 2020
Frieda Janssens
“Jullie holistische aanpak past niet bij de visie van ons bedrijf.” Reden of excuus?

Ja, we leven in de 21ste eeuw. En ja, om in de huidige VUCA wereld wendbaar te blijven en te ontwikkelen, hebben we nood aan 1+1 >2.

Dit wil zeggen: synergie creëren door ons collectieve brein te versterken. 

Hoe? Door de organisatie als één systeem oftewel holistisch te benaderen in plaats van op te splitsen in kleine regelbare onderdelen.

Functionele afdelingen zijn die kleine regelbare onderdelen met elk hun eigen doelen. Om die te realiseren probeert elke afdeling storende symptomen intern aan te pakken. Soms met de moed der wanhoop, altijd met energieverliezen. 

Laat nu het symptoom nooit de oorzaak zijn, en symptoombestrijding veel verloren tijd vergen. Net om die reden is CompanyWise overtuigd van het heil van een holistische aanpak.

Wij bekijken het gehele systeem én zijn context. Daarbij gaat het om de samenstellende elementen die de ambitie van het bedrijf zullen waarmaken zoals processen voor goederen en diensten, kortom de ‘organisatiestructuur’, maar vooral ook om de menselijke factor als primaire katalysator voor het dynamisch functioneren, de ‘organisatiecultuur’. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Is de visie van jouw organisatie niet holistisch? Dan optimaliseer je wellicht de kleine delen via quick wins, maar mis je het potentieel van het grotere geheel. Je concurrentieel voordeel kan verdwijnen.

Een systemisch aanpak is niet onnoemelijk zwaar. Hoe CompanyWise dat toepast leggen we graag uit in onze volgende blog.

Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy