Positieve psychologie is de kracht van succesvol ondernemen

Jan 17, 2017

4 manieren om positieve psychologie toe te passen op de werkvloer

Positieve psychologie legt de nadruk op de mogelijkheden. In welke omstandigheden komen mensen tot bloei? Welke technieken bevorderen het welbevinden van medewerkers? Vragen die ons al lang bezighouden en waar we met CompanyWise expertise rond hebben opgebouwd.

Om een positieve mindset op de werkvloer te creëren zijn er een aantal mogelijkheden. In dit artikel behandelen we één aspect, namelijk dankbaarheid. De andere pijlers komen later aan bod.

“When you appreciate the good, the good appreciates.” Tal Ben-Shahar

Hoe toon je gratitude of dankbaarheid op de werkvloer?

Het lijkt taboe om dankbaarheid op het werk te uiten. Een reden is dat we hetgeen we doen als ‘part of the job’ ervaren. Het hoort erbij en je wordt betaald om te doen wat je doet.  De meeste medewerkers geven nochtans aan dat het gebrek aan erkenning en dankbaarheid hun welzijn beïnvloedt. Leidinggevenden die hun dankbaarheid tonen, krijgen veel meer gedaan van hun team. Probeer het. De benefits zijn groot.

Verbindende communicatie

Vaak zijn we nogal stuntelig als we complimentjes geven. Of we geven er wel maar ze worden niet aanvaard. De manier waarop je deze complimenten geeft, kan helpen. Belangrijk is dat je toont wie je bent en wat er werkelijk in je omgaat. Zeg waarom bepaalde dingen zo belangrijk zijn voor jou. Wees hierin eerlijk en authentiek. Om een gesprek aan te knopen pas je de verschillende stappen van geweldloze communicatie toe. Deze zijn vergelijkbaar met de principes van constructieve feedback:

Stap 1: beschrijf de feiten, geef ruimte en ontvang informatie
We slagen er meestal niet goed in om onze percepties te scheiden van de reële feiten. We benaderen de feiten te veel vanuit ons eigen standpunt waardoor we de ander vaak in de verdediging duwen. We moeten de ander de ruimte geven om het vastgestelde feit te duiden.

Voorbeeld: Ik zag dat je langer werkte om de offerte tijdig buiten te krijgen.

Stap 2: Beschrijf jouw gevoel.
Beschrijf wat de ander zijn gedrag bij jou veroorzaakt en je krijgt begrip en respect terug. Vertel het! Zeg dat je blij, kwaad, teleurgesteld of tevreden bent.

Voorbeeld: Ik zag dat je langer werkte om de offerte tijdig buiten te krijgen. Dat doet me veel plezier. Ik wil je hier graag voor bedanken.

Stap 3: Vermeld jouw noden
Vertel hoe belangrijk dit voor jou is. Welke behoefte van jou is hiermee ingevuld. Pas dan wordt een goed gesprek mogelijk.

Voorbeeld: Ik zag dat je langer werkte om de offerte tijdig buiten te krijgen. Dat doet me veel plezier. Ik wil je hier graag voor bedanken. Mijn behoefte aan efficiëntie of voortgang is hiermee ingevuld.

Of: ik zie dat je de ruzie met je collega hebt opgelost. Ik voel me dankbaar want harmonie is voor mij belangrijk.

Ontdek de positieve krachten van jezelf en je medewerkers door dankbaarheid te tonen en je noden te benoemen.

Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy