'Het oneindige spel' van Simon Sinek : hoe speel jij het spel?

Jun 15, 2020
Frieda Janssens
The infite game: hoe speel jij het spel?

CompanyWise werd aangeduid door een organisatie om samen met hun medewerkers te bekijken hoe het werk anders kon worden ingevuld. Anders betekent: gemakkelijker, met meer voldoening en meer zeggenschap…kortom met medewerkers die graag komen werken, zich veilig voelen, en ’s avonds met een voldaan gevoel naar huis gaan.

Een concullega die ook aan de deur van de klant hadden geklopt wenste ons proficiat met onze ‘overwinning’. Maar voor CompanyWise was dit geen overwinning! We hadden enkel oog voor de noden van de klant. Hoe we van betekenis konden zijn met een duurzame oplossing die het bedrijf kan optillen naar een volgend niveau, en  waarmee het na ons gezamenlijk traject zelf aan de slag kan gaan. Dat laatste is een expliciete drijfveer van CompanyWise: na onze ondersteuning stopt de wereld niet met draaien; onze klanten kunnen dan zelfstandig toepassen wat we hen hebben bijgebracht.

Onze manier van adviseren sluit dus hecht aan bij de principes van het recente boek van Simon Sinek, The infinite game.

Wat is een oneindig spel? Een voorbeeld maakt het duidelijk. Voetbal is een eindig spel want alles ligt vast: het veld, de spelers en hun rol, de regels en hoe die bestraft worden, de tijdsspanne, en … er is een winnaar op het einde. 

In een oneindig spel zijn niet alle spelers gekend, de regels liggen niet altijd vast, en elke speler kan bepalen hoe hij het spel speelt. Een oneindig spel is nooit ten einde, dus kan je het ook niet ‘winnen’. Het bedrijfsleven is een oneindig spel, tenminste als je niet denkt aan: de grootste worden, zoveel mogelijk winst maken, je concurrenten uit de markt verdrijven. Er is geen einde tenzij je als ondernemer uitgespeeld bent.

Een andere klant die in 25 jaar een leiderspositie in zijn bedrijfstak had gerealiseerd, heeft recent de continuïteit van het bedrijf veilig gesteld via een sterk partnership dat extra investeringen toelaat. Voor de bedrijfsleiders en de 150 medewerkers een geruststelling dat pensionering niet het einde van het bedrijf betekent. Ook zij spelen het oneindige spel!

The infinite game is een boek voor leiders die VOLDOENING willen hebben door een bijdrage te leveren aan iets dat groter is dan henzelf, iets waardevol dat ook nà de wissel van de wacht blijft bestaan. 

Ik licht graag de volgens CompanyWise belangrijkste vereiste toe voor leidinggeven in een oneindig spel: MOED!

  • De moed om ook in moeilijke tijden te focussen op het hogere doel
  • De moed om niet toe te geven aan impulsieve korte termijn voordelen
  • De moed om alleen dingen te meten die bijdragen aan de strategie
  • De moed om de strategie aan te passen als het spel verandert
  • De moed om ‘tegenstanders’ met respect te behandelen
  • De moed om beslissingen te nemen ook al is niet alle informatie beschikbaar
  • De moed om te erkennen dat de grootste beperkingen bij henzelf liggen
  • De moed om een ​​cultuur in hun organisatie op te bouwen waarin de oneindige gedachte primeert
  • De moed om voortdurend een ​​betere versie van henzelf te worden 
  • De moed om medewerkers te vertrouwen en controle los te laten

Oneindig spel is een filosofie, een ingesteldheid, een manier van ‘zijn’.  Het gaat niet om winnen, noch om de spelregels.

Het gaat over HOE je het spel speelt en hoe je het doorgeeft.

Wil je weten hoe 'oneindig' jij het spel speelt? Onze CompanyScan vertelt het je.  Doe de Scan

Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy