Wat creëert een organisatie, en waartoe verbindt ze zich als ze een 'coachende cultuur' instelt?

Jun 10, 2015

Voordelen van coaching zijn bv. leiders die versneld innoveren, gelukkige en resultaatgerichte mensen op de werkplek, betere en snellere besluitvorming, hogere klanttevredenheid…kortom de organisatie verbindt er zich toe om via coaching de bedrijfsvoering als een geöliede machine te laten gebeuren. Als je de stroefheid uit je organisatie haalt zal de productiviteit met 30% toenemen.

Wat typeert een succesvolle coachende organisatiecultuur?

 • Fouten worden gezien als leermomenten
 • Iedereen voelt zich veilig bij open en eerlijke feedback
 • Iedereen hanteert een sfeer van respectvolle gesprekken over continu verbeteren
 • Storingen, meer bepaald persoonlijke blokkades worden opgeheven zodat mensen hun volle potentieel kunnen benutten
 • Medewerkers zijn in ‘flow’, voelen zich verbonden met zichzelf en zijn eigenaar van de doelstellingen van de organisatie
 • Iedereen, van CEO tot de medewerker op de vloer, vertoont en accepteert coachend gedrag

Hoe vindt de transformatie van die coachende cultuur plaats?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom organisaties een coachende cultuur willen implementeren. Eerst is er een taak voor de leiders weggelegd om zorgvuldig een aantal vragen te beantwoorden:

 • Wat is het doel van de coaching en van de coachende cultuur?
 • Wat is de visie op coaching?
 • Wat zijn de beoogde resultaten?
 • Hoe zal de organisatie de coachende cultuur praktisch integreren?
 • Welke zijn de randvoorwaarden om ermee te kunnen starten?
 • Hoe zal de impact van coaching en de coachende cultuur worden gemeten?

Voor je een antwoord hebt op deze vragen is er veel water naar de zee gestroomd, m.a.w. een succesvolle en duurzame coachende cultuur instellen vraagt tijd.

Standvastigheid in visie en doelstellingen aangaande coaching zijn essentieel om medewerkers blijvend te enthousiasmeren voor deze wellicht nieuwe aanpak. Zowel leiders als medewerkers zullen uit hun comfortzone komen, waarmee het creëren van een veilige omgeving ( lees: vertrouwen) een eerste voorwaarde is.

Organisaties dienen zich te buigen over welke structuur er moet worden opgezet. Bv. Hoe wordt de HR-afdeling erbij betrokken? Welke middelen stellen we ter beschikking? Zullen we met interne coaches werken; wie zijn dat dan en hoe gaan we die opleiden? Of willen we met externe coaches werken?

Andere randvoorwaarden zijn:

 • Coaching is integraal aanwezig in de organisatie, en bestaat dus niet als extra programma voor the ‘(un)happy few’.
 • Coaching wordt gesteund en gepromoveerd door de senior leiders van de organisatie.
 • Leiders en managers zijn rolmodellen en nemen actief deel aan coachen en gecoacht worden.

Conclusie

De wereld heeft nood aan organisaties die de mens centraal stellen als klant, als leverancier, als medewerker, als bewoner van onze planet. Mensen willen ook in hun werkomgeving in volle bewustzijn leven en oefenen zo een invloed uit op de organisaties waarin ze functioneren.

Een mensgerichte organisatie zal in flow zijn wanneer ze zich in verbinding voelt met de belanghebbenden en met hun eigen authentieke krachten. En wanneer mensen kunnen ondersteund worden in hun persoonlijke en professionele groei door opleidingen en coaching.

Een coachende en inspirerende cultuur biedt een voedingsbodem voor VERTROUWEN: DE VOORWAARDE NUMMER 1 om in een open dialoog te kunnen samenwerken.

Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy