Wat houdt coaching in?

Beste EsJay,

Als manager van een operationele unit heb ik te maken met een medewerker die niet echt aan onze verwachtingen voldoet, ook al weet ik dat hij de nodige kennis en vaardigheden heeft. Zijn gedrag creëert irritaties bij collega’s in die zin dat hij slordig werkt, niet inspringt voor anderen en niet altijd veilig werkt. Dit ondanks herhaalde feedback die niet lijkt niet te blijven ‘plakken’. Ik overweeg om de dienst van een externe coach te vragen, maar weet niet goed hoe ik dit aan de top moet verkocht krijgen. Kan je mij kort vertellen wat een coaching inhoudt?

Een manager die alle kansen wil geven aan zijn medewerkers.

Beste Manager,

  Ik lees dat je begaan bent met het welbehagen van, en de samenhorigheid binnen je team. 

  Maar de genomen acties hebben niet tot de gewenste gedragsveranderingen geleid. 

  Het woord coaching kan een negatieve connotatie hebben omdat soms nog de idee leeft dat coaching dient om mensen te ‘genezen’. Niets is minder waar!

  Coaching is bedoeld voor gezonde mensen met een positieve wens om te veranderen. Inzicht in oorzaak en gevolg zijn daarbij essentieel omdat het een trigger kan zijn voor gedragsveranderingen.

  Hieronder een introductie tot de coaching aanpak van CompanyWise.

  1. Een coachingtraject begint, nadat de coachee een coach heeft gekozen, altijd met het bepalen van de coachingvraag. Tijdens een introgesprek wordt er gepeild naar wat de coachee als lastig ervaart in de uitvoering van zijn job. De coachingvraag ligt meestal in een van de volgende domeinen:

  • De coachee weet niet waar hij naartoe wil. Het doel is niet duidelijk. 
   • In dat geval wordt er gezamenlijk gezocht naar ambities, energie, talenten, betekenis tot de uitkomst duidelijk is.
  • De coachee kent het/zijn doel en zoekt manieren om dat te bereiken.
   • Door het aanreiken van strategieën, methodieken en opvolgingstechnieken ervaart de coachee wat het beste past om de uitkomst te realiseren.
  • De coachee komt in het bereiken van zijn doel één of meerdere blokkades tegen.
   • Dit zijn meestal irrationele blokkades zoals een verschil in waardenbeleving ten opzichte van de organisatie of tussen collega’s. 

  2. Met een heldere coachingvraag kunnen de leerdoelen worden vastgelegd, en in jouw geval worden die met jou als manager besproken.  

  3. Daarna volgen een zestal gesprekken(*) tussen coachee en coach. Er wordt gereflecteerd over de inzichten waarmee de coachee aan de slag is gegaan. Daar wordt verder op gebouwd met weer nieuwe inzichten en/of verfijningen.

   (*) Over de inhoud van gesprekken zal de coach geen terugkoppeling aan de leidinggevende geven. Terugkoppeling betreft uitsluitend de voortgang van het traject en de observaties van de coach.)

   4. Het coachingtraject wordt daarna geëvalueerd, in jouw geval ook weer met jou als leidinggevende. Ervaringen omtrent aantoonbaar gewenst gedrag worden gedeeld. Het is mogelijk dat er in de loop van het traject andere leerdoelen duidelijk zijn geworden, waarvoor een nieuw traject wordt opgestart.

    5. Opvolging kan gebeuren indien de wens tot borging van de resultaten wordt uitgesproken.

     Ziezo, dit was in een notendop wat coaching zoal inhoudt. 

     Remember: Coachen is mensen naar een hoger niveau tillen!

     Groeten,

     Sarah-Jane

     Heb je zelf ook zo een vraag?

     Stel ze via onderstaand formulier en CompanyWise beantwoordt ze graag.

     Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy