English

Een sterke bedrijfscultuur begint met authentiek leiderschap

Als je terugdenkt aan de invloedrijke leiders in je carrière, op welke manier zijn ze je dan bijgebleven? Waren ze ethisch en transparant? Vertrouwde je hen? Hadden ze een goed gevoel voor hun eigen vaardigheden en mogelijkheden voor verbetering? Als dat zo is, heb je waarschijnlijk authentiek leiderschap ervaren. Wij lazen een interessant artikel op Forbes.

Meer dan een buzzwoord

Authentiek leiderschap is meer dan een zakelijk buzzword. In een organisatie met een authentieke leider aan het roer, verbetert de betrokkenheid van werknemers, neemt de werkstress af en verbetert de productiviteit en de werkcultuur. De Harvard Business Review wees uit dat 75% van de werknemers meer authenticiteit op het werk wil ervaren. Authentiek leiderschap is dan ook cruciaal in het cultiveren van een geweldige cultuur en het aantrekken van een divers personeelsbestand.

Wat is authentiek leiderschap?

Het artikel in Forbes omschrijft authentiek leiderschap als effectief leiderschap. Een managementstijl waarbij leiders zelfbewust, oprecht en openhartig zijn over hun menselijkheid - het goede en het slechte. 

Authentieke leiders:

Voordelen van authentiek leiderschap

Wat zijn de voordelen van authentiek leiderschap:

1. Het verhoogt betrokkenheid van medewerkers.

Wanneer medewerkers weten waar de organisatie naartoe gaat en zich vertrouwd voelen om verder te gaan dan hun comfortzone, zelfs als dit tot een vergissing leidt, zijn ze meer geneigd om de organisatie te helpen haar doelen te bereiken.

2. Het draagt bij tot een inclusieve cultuur.

Studies hebben aangetoond dat authentieke leiders helpen om een ??inclusieve werkplek te creëren. Wanneer leiders comfort met diversiteit modelleren, regels opstellen rond onaanvaardbaar gedrag en een open dialoog aanmoedigen, bouwt de organisatie een cultuur van verbondenheid op. Wanneer alle werknemers vrij zijn om uit te drukken wie ze werkelijk zijn, omdat een authentieke leider dit gedrag modelleert, wordt een werkelijk inclusieve cultuur bereikt.

3. Het inspireert medewerkers om te groeien.

De authentieke leider is niet bang om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn fouten. Medewerkers geloven dat ze groei en vooruitgang in een bedrijf kunnen realiseren als ze zien dat zelfs mensen in leidinggevende posities niet perfect zijn.

4. Het stimuleert vertrouwen.

Vertrouwen is essentieel voor een bloeiende werkcultuur, vooral in tijden van verandering of onzekerheid. Als een leider zijn werknemers vertrouwt als professional en hen aanmoedigt om zichzelf te zijn, kan dit de productiviteit verhogen. Wanneer werknemers worden aangemoedigd om inzichten en meningen te delen, vergroot het vertrouwen in leiderschap.

5. Medewerkers willen authenticiteit bij een werkgever.

Cone Communications 'Millennial Employee Engagement Study meldde dat 75% van de millennials een salarisverlaging zou doorvoeren voor een meer maatschappelijk verantwoord bedrijf. 

7 stappen om een authentieke leider te worden:

Terug naar overzicht