Systeemdenken als competentie voor holistisch leiderschap

Feb 9, 2021
Frieda Janssens

Hoe wij jou anno 2021 begeleiden naar een holistische toekomst

Holistisch leiderschap, wat is dat eigenlijk?

We leven in een VUCA-wereld (Volatile-Uncertain-Complex-Ambiguous). Dat wil zeggen dat de wereld om ons heen constant verandert. Wie niet ten onder wil gaan in de strijd van verandering, is genoodzaakt om in te zetten op veerkracht en verandermanagement . Alleen dan kan het bedrijf snel herstellen bij een tegenslag of aantasting, van welke aard dan ook. 

Het is hier dat de nood van een holistisch denkpatroon naar boven komt. Een holistische organisatie heeft aandacht voor zowel de organisatiestructuur als de organisatiecultuur. Voor zowel het systeem als de context waarin het systeem zich afspeelt. Oftewel, de rationele processen voor goederen en diensten enerzijds en de menselijke factoren die het bedrijf dynamisch doen functioneren anderzijds. 

Organisatiestructuur en -cultuur zijn in een holistische organisatie onlosmakelijk met elkaar én met leiderschap verbonden. De krachtige samenhang tussen deze bouwstenen is de expertise van CompanyWise. Zie jij het nut van holistisch leiderschap nog niet in? Dan optimaliseer je wellicht de kleine delen via quick wins, maar mis je het potentieel van het grotere geheel. Je concurrentieel voordeel kan dan plots verdwijnen. Dat wil je niet, toch?

Holistische organisatie creëren in 4 fases

Hoe we bij CompanyWise te werk gaan om zowel de organisatiestructuur als de -cultuur te optimaliseren? Het sleutelwoord is ‘verbinding’. Na een uitgebreid onderzoek van je organisatie en het bespreekbaar maken van de aandachtspunten, zetten we in op verbinding op vier vlakken. 

1. Medewerkers verbinden

Holistisch leiden betekent luisteren naar àlle stemmen. Daar starten we dan ook mee. We praten cross-sectioneel met de medewerkers. We laten hen individueel aan het woord, maar houden ook groepsgesprekken over alle afdelingen heen. Steeds gebaseerd op een vertrouwelijke overeenkomst om niet alleen het bedrijf, maar ook elkaar te helpen groeien en beter te worden

Het resultaat hiervan is een teruggekoppeld overzicht van BOL-punten: zaken die we gaan Behouden, Ontwikkelen en Loslaten. Daar komen altijd ‘harde’ en ‘softe’ aandachtspunten uit die we in een volgend stadium behandelen.

2. Processen en ambities met elkaar verbinden

In dit stuk van verbinding doen we eerst beroep op een kernteam of werkgroep binnen het bedrijf. Die tekent de processen uit die nodig zijn voor het vervullen van de bedrijfsambities. In deze uitdagende oefening inspireren we tot positief, onderzoekend denken, buiten de normale kaders. 

De uitkomst is één of meerdere scenario’s waarin we taken combineren op vlak van uitvoering, sturing, ondersteuning en voorbereiding. Uiteraard steeds met aandacht voor de noodzakelijke informatiestromen die synchroon moeten lopen met de goederen- en/of dienstenstroom. 

3. Verantwoordelijkheden en het gezamenlijke doel verbinden

Voor elk scenario dat we in de vorige stap hebben ontwikkeld, bespreken we drie zaken: 

  • Hoe we met een minimum aan inter-afhankelijkheden kunnen samenwerken.
  •  Hoe we samen tot een besluit kunnen komen. 
  •  Hoe we de vrijheden en verplichtingen van werknemers kunnen benutten om het bedrijfsdoel te bereiken. 

De uitkomst hier? Een overeenkomst over wie welke verantwoordelijkheden draagt en hoe elk lid van het team bijdraagt aan het gezamenlijke doel.

4. Gewenste attitude met expertise verbinden

Veerkrachtige teams bestaan uit medewerkers die zich veilig en geborgen voelen. Daarom kijken we in deze vierde en laatste vorm van verbinding naar hoe je medewerkers zich voelen en gedragen en naar de kennis die ze bezitten. 

Met de tools van het Barrett Values Centre meten we de huidige en gewenste organisatiecultuur. Daarna sluiten we de kloof en loodsen we je naar een nieuw bedrijfs-DNA. Gebaseerd op de gedeelde en gewenste waarden van alle mensen in je team. 

Doe de CompanyScan! Ontdek hoe holistisch jouw organisatie is

Benieuwd hoe holistisch jouw organisatie werkt? Doe onze CompanyScan en kom na 15 vragen te weten waar de sterktes en aandachtspunten in je bedrijf liggen. Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy