Vennotencharter Deel 1: Waarom is een vennotencharter belangrijk?

Aug 19, 2020
Kris Ooms
Kris Ooms
Waarom is een vennotencharter belangrijk?

Ook en des te meer in deze Covid-tijden rijzen ze als paddenstoelen uit de grond: de start-ups met briljante ideeën van ondernemers (in spe) die complementaire kennis en kunde combineren in een samenwerking. De positieve berichtgevingen daarover maken ons hoopvol. 

Het gebeurt echter regelmatig dat partners vol enthousiasme starten met samen iets te creëren of te bouwen zonder de nodige voorzichtigheid, voorzienigheid en planning. In hun enthousiasme hebben ze weinig oog voor belangrijke kwesties op het vlak van business details, persoonlijke relaties en toekomstige ontwikkeling van de organisatie.

Op een later moment kan dat leiden tot conflicten, al dan niet veroorzaakt door externe of interne triggers, en mogelijk eindigen in een breuk.

Even samenzitten voor een vennotencharter is zeker geen luxe. 

Het belangrijkste objectief is het verwijderen van enige onduidelijkheid tussen de partners over hun gezamenlijk project.Het zorgt ervoor dat belangrijke zaken besproken én beschreven worden. 

Het charter garandeert een duurzaam partnerschap. Moeilijke gesprekken vandaag betekent blijvend succes morgen en in de toekomst. Het charter kan vervolgens dienen als basis voor het oprichten van een legale entiteit. 

In onze volgende blog leggen we uit wat een vennotencharter moet bevatten.

Heb je ondertussen vragen, neem dan contact op met ons!

Contacteer Kris

Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy