Vennotencharter Deel 2: Wat houdt een vennotencharter in?

Aug 24, 2020

In onze blog van vorige week spraken we over het belang van een vennotencharter om een duurzame samenwerking tussen vennoten te ontwikkelen en te garanderen. In deze blog bespreken we kort wat een charter best inhoudt.

BUSINESS

1- Partners beslissen gezamenlijk over een missie, een visie en een strategische richting.

Partners verhogen substantieel hun kansen op succes als ze akkoord zijn over de missie, visie en de krijtlijnen van een strategisch plan én als ze dit op dezelfde manier communiceren binnen en buiten het partnerschap. Het strategisch plan moet gedetailleerd genoeg zijn om de partners’ visies terug brengen naar de realiteit en ervoor te zorgen dat ze dezelfde weg nemen naar hun doel. Het bevat een business model, een aantal business doelstellingen en een implementatie strategie.

2- Partners beslissen over eigendomsverdeling.

Eigendom kan voor iedere partner iets anders betekenen. Partners dienen te begrijpen van elkaar wat ze ambiëren. Is dit bijvoorbeeld recht op de dagelijkse management bevoegdheid, of (type) werk en beloning, of recht op winst, of medezeggenschap in strategische beslissingen? Wat partners uit een partnerschap halen moet niet noodzakelijk gelinkt zijn aan zijn/haar persoonlijk eigendomsbelang, zijnde aandelen.

3a- Partners beslissen welke rol elke partner zal spelen, welke titel ze krijgen en hoe ze het management organiseren.

Teneinde een geoliede operationele werking te realiseren is het nodig om de bepalen wie welke operationele rol op zich neemt in de organisatie. Tevens is het belangrijk te bepalen wie van de partners welke management functie(s) zal uitvoeren. Wie wordt zaakvoerder? Wie doet financieel management? Het advies is om ook ieders werk te evalueren. 

3b- Partners beslissen of ze een Board willen en hoe deze eruit ziet (Governance).

Dit is vooral geldig voor grotere organisaties. Kleinere organisatie kunnen overwegen om een Adviesraad te installeren. Het minimum dat een organisatie installeert is de wijze waarop men de strategische richting bewaakt, de resultaten monitort en bijstuurt. Welk regime van meetings met welke personen en welke beslissingsbevoegdheden zijn van kracht? 

4- Partners beslissen over beloning.

Hoe worden werkende vennoten beloond? Is er een min of max loon?  Zijn er bonussen? Wordt winst uitgekeerd? Persoonlijke situaties van partners zijn een belangrijke factor om mee te nemen.

DE PERSOONLIJKE KANT


1. Partners kennen en bespreken elkaars persoonlijke stijlen.

Het beter begrijpen van de eigen en de andere zijn/haar persoonlijke stijl, en de bereidheid om hiermee rekening te houden en anders te ageren, verbetert de samenwerking tussen partners. 

2. Partners kennen en bespreken elkaars persoonlijke waarden.

Een stijl beschrijft hoe een persoon werkt, waarden verklaren waarom hij/zij zich zo gedraagt. Kennis hierover helpt om beter samen te werken. Partners kunnen ook beslissen om 1 of 2 waarden te kiezen die hun dagdagelijkse acties gidst.

3. Partners evalueren jaarlijks hun partnerschap.

Jaarlijks wordt er een “fairness” test gedaan met al de partners om in kaart te brengen of het partnerschap in balans is. Dit is gebaseerd op de perceptie van elke partner en wordt bepaald aan de hand van de volgende vragen. Hoe tevreden ben ik...

1/ met wat ik vandaag bijdraag? (werk, kennis,  netwerk…)

2/ met wat ik ontvang? (geld, appreciatie, voldoening…)

3/ met wat ik bijdraag in vergelijking met wat mijn partners bijdragen?

4/ met wat ik ontvang in vergelijking met wat mijn partners ontvangen ?

5/ in het algemeen met de gang van zaken in de organisatie? 

4. Partners spreken in alle openheid over wat ze van elkaar verwachten. 

Het doel is het vermijden van verwachtingen die niet worden nagekomen en tot frustraties leidt.

DE TOEKOMST

1. Partners bereiden zich voor op onverwachte scenario’s.

Partners bespreken welke stappen ze wensen te ondernemen in geval van een onverwachte situatie.  Voorbeelden zijn: het bedrijf heeft geen cash meer, een partner wil eruit stappen (al dan niet met verkoop aandelen), een aantal belangrijke werknemers vertrekt tegelijkertijd...

2. Partners bepalen de krijtlijnen van conflictbehandeling.

Deze beschrijft welk proces de partners in geval van een conflict volgen. Bijvoorbeeld: 

1/ stap 1: we praten met elkaar.

2/ als dat niet lukt, stap 2: we vragen een gekend persoon om te bemiddelen.

3/ als dat niet lukt, stap 3: we vragen een professionele bemiddelaar…

Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy