Vergaderen In Flow & On Purpose, Blog 2: VERGADERCULTUUR

Aug 3, 2020
Frieda Janssens
Artful Participation

Vergaderen hoeft geen straatje zonder einde te zijn.  

Het kan verrijkend zijn, met keuze van het type vergadering en de deelname van de juiste mensen die iets bijdragen aan de vergadering en/of iets kunnen ‘halen’ uit de vergadering. 

Tip: Onze vorige blogpost hebben we gewijd aan het brengen van structuur in een vergadering. Deze blogpost heeft aandacht voor de voorwaarden voor een gewenste vergaderCULTUUR.

CompanyWise heeft uitstekende ervaringen met vergaderen volgens de principes van Sociocratie. Sociocratie is een bestuursvorm die uitgaat van gelijkwaardigheid van individuen. In tegenstelling tot democratie waarbij de minderheid geen stem heeft, wordt een besluit alleen genomen wanneer er geen overwegend en objectief beargumenteerd bezwaar meer is tegen het nemen van dat besluit. 

Sociocracy 3.0 bundelt dit krachtige principe met een boodschap, genoemd Artful Participation. Moeilijk te vertalen in het Nederlands, maar de essentiële vraag luidt: is mijn gedrag op dit ogenblik de meest waardevolle bijdrage aan de effectiviteit van onze samenwerking?

Een waardevolle bijdrage is, naast de jobgerelateerde vaardigheden en autonomie, gebaseerd op 2 essentiële voorwaarden in communicatie: 

1.  Focus op interacties: de invloed van jouw gedrag op anderen.

Wat is het doel van invloed? Zorgen dat er rekening wordt gehouden met jouw (argumenten). 

a.  Wie zich niet laat horen, zal weinig luisterend oor vinden. En met wie niet gehoord wordt, wordt geen rekening gehouden. Misschien stel je je onderdanig op omdat je onzeker bent? Wel: hoe stiller je bent, des te meer kunnen anderen voluit praten. Want gedrag roept ander gedrag op.

b.  Wie veel aan het woord is zal gemakkelijk verbinding verliezen omdat hij ofwel te aanvallend is oftewel te leidend overkomt. Want ook dat gedrag roept ander gedrag op.

  Door bewust te reflecteren over de 2 pijlers van bijdragen mits participatief werken, interacties en samenwerken, kan je je eigen grenzen verleggen en groeien in betrokkenheid en eigenaarschap.

  Wil je leren hoe Sociocracy 3.0 toe te passen in je organisatie? Bij CompanyWise staan 2 gecertificeerde S 3.0 practitioners jou graag te woord. 

  Contacteer ons

  2.     Erbij horen: gewaardeerd worden door de anderen. 

  Erbij horen is een belangrijke voorwaarde voor een gelukkig leven. De mens is en blijft een sociaal dier. Geaccepteerd worden heeft dan ook veel te maken met actief luisteren, met empathie, met samen willen werken aan een gezamenlijk doel.

  Door bewust te reflecteren over de 2 pijlers van bijdragen mits participatief werken, interacties en samenwerken, kan je je eigen grenzen verleggen, en groeien in betrokkenheid en eigenaarschap.

  Wil je leren hoe Sociocracy 3.0 toe te passen in je organisatie? Bij CompanyWise staan 2 gecertificeerde S 3.0 practitioners jou graag te woord. 

  Contacteer ons

  Copyright © 2024 CompanyWise • Privacy PolicyCookie policy